Żydzi z okolic Jedwabnem zesłali setki polskich rodzin na Syberię.

Przy okazji dzisiejszej rocznicy.