Zaszczuty Bohater. Nie uronił żadnej sztabki polskiego złota we wrześniu’39

Za co polski rząd we Francji podziękował mu… oskarżeniem o nadużycia finansowe.
Ignacy Matuszewski, szef polskiego wywiadu w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Minister skarbu II RP.