Zapomniane zbrodnie Niemców. Ile Niemcy są winni za 10 tysięcy polskich wsi ?

Przeszło 10 tysięcy polskich wsi i osad zostało dotkniętych różnymi formami represji ze strony niemieckiego okupanta. W przeszło 900 miejscowościach niemieckie formacje bezpieczeństwa zamordowały od kilku do kilkuset mieszkańców.