“Żaden plan wyjścia z…

“Żaden plan wyjścia z przegrywu nie przetrwa opuszczenia piwnicy.”

— gen. Stulejewitz

#przegryw #historia