Wozy strażackie w ruinach…

Wozy strażackie w ruinach Ōtsuchi, Japonia 2011

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #japonia #myrmekochoria