Wotywny asyryjski hełm z…

Wotywny asyryjski hełm z brązu z niedawnej wystawy o Aszurbanipalu 786 – 764 przed naszą erą. Podarowany jako dar bogu Haidi.

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria