Wojna w Czeczenii oczami dziecka

Cały świat świętuje nadejście nowego 2000 roku. W ogarniętej wojną Czeczenii nikt o tym nie myśli…