Wizyta Jerzego V w…

Wizyta Jerzego V w Nottinghamshire, 26 czerwca 1914 roku. Miesiąc przed wybuchem Wielkiej Wojny.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #iwojnaswiatowa #anglia #myrmekochoria