„W myśli nacjonalistycznej…

„W myśli nacjonalistycznej istnieją fakty, które są jednocześnie prawdziwe, jak i nieprawdziwe, znane i nieznane. Znany fakt może być na tyle nie do zniesienia, że jest bezwiednie odsuwany na bok i nie pozwala mu się wejść w logiczne rozumowanie, lub inaczej, może wejść w każdą kalkulację, ale nigdy nie zostanie uznany za fakt, nawet we własnym umyśle.
Każdy nacjonalista jest nawiedzony przekonaniem, że przeszłość może zostać zmieniona. Część czasu spędza w świecie fantazji, w którym wszystko dzieje się tak, jak powinno”
(George Orwell, Uwagi o Nacjonalizmie)
“In nationalist thought there are facts which are both true and untrue, known and unknown. A known fact may be so unbearable that it is habitually pushed aside and not allowed to enter into logical processes, or on the other hand it may enter into every calculation and yet never be admitted as a fact, even in one’s own mind.
Every nationalist is haunted by the belief that the past can be altered. He spends part of his time in a fantasy world in which things happen as they should”
(George Orwell, Notes on Nationalism)
#historia #nacjonalizm #orwell #cytaty #cytatywielkichludzi

Powered by WPeMatico