W kwestii mitów o państwie…

W kwestii mitów o państwie bez stosów
Niestety w XVII wieku w Rzeczpospolitej spalono na stosach całkiem pokaźną liczbę osób porównywalną z Zachodem.
opinie badaczy europejskich stwierdzających co następuje: Najostrzejszy przebieg miały polowania na czarownice odbywające się na terenach Niemiec, Szwajcarii, Francji, Polski i Szkocji (…). (cytat z H. Ellerbe, op. cit., powołującej się na: Levack, The Witch-Hunt in Early Modern Europe, s. 105).http://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/310149995-Procesy-czarownic-w-Rzeczypospolitej-Obojga-Narodow.htmlhttp://www.national-geographic.pl/historia/polowanie-na-czarownicehttps://historia.org.pl/2015/03/28/wierzenia-i-zabobony-polowania-na-czarownice-w-polsce/
Przy niepewnych i dość ostrożnych obliczeniach określa się liczbę ofiar na terenach Rzeczpospolitej na kilka tysięcy! Podstawowe opracowanie tej materii należy do Bohdana Baranowskiego Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku. Autor oszacował liczbę ofiar polowania na czarownic w Polsce na ok. 10 tysięcy. Wg Małgorzaty Pilaszek w Procesy o czary w Polsce w wiekach XV – XVIII, Kraków 2008 spalonych w Polsce czarownic mogło być ponad 5 tysięcy w XVII wieku, niektórzy autorzy jak np. Janusz Tazbir w Liczenie wiedźm, Polityka, nr 37/2001 czy też w opracowaniu Żyd jako czarownica i czarownica jako Żyd w polskich i obcych źródłach etnograficznych, czyli jak czytać protokoły przesłuchań, Joanny Tokarskiej-Bakir, w Res Publica Nowa, nr 8 (sierpień) 2001, s. 3 szacują ich liczbę jeszcze wyżej.
polecam przeczytaćhttps://www.wykop.pl/link/4155441/diabel-w-grzebieniu-diabel-pod-pacha-magazyn-kaszuby/
#ciekawostkihistoryczne #mity #neuropa #4konserwy #niepopularnaopinia #czarownice #historia #gruparatowaniapoziomu

Powered by WPeMatico