Traktat z Radnot – próba pierwszego rozbioru Polski

II wojna północna czyli tzw. Potop spadł na Polskę w obliczu już sporych problemów jakie trapiły Rzeczpospolitą. Państwo polsko-litewskie prowadziło wojnę z Moskwą i zbuntowanym Chmielnickim, który oddał się wraz z całą kozaczyzną pod protekcję cara Aleksieja Michajłowiczowia. Mimo początkowych…