Tradycja polskiego…

Tradycja polskiego parlamentaryzmu (małe kalendarium na rocznicę)

1. Rok 1505. Konstytucja Nihil Novi wprowadza obowiązek publikowania wszelkich aktów prawnych (w tym wyroków sądów).

OBOWIĄZYWAŁ OD 511 LAT.

Zasadę tę złamała premier Beata Szydło w 2016 roku.

2. Rok 1776. Sejm wprowadza zakaz stosowani tortur i uznawania dowodów uzyskanych za pomocą tortur. Zarazem pierwszy polski akt prawny zakazujący uznawania za dowody w sądzie informacji zdobytych w sposób nielegalny. Polska, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, była drugim, po Austrii, krajem świata wprowadzającym ten zakaz.

OBOWIĄZYWAŁ OD 241 LAT.

Zasadę tę złamał w 2017 roku Zbigniew Ziobro w projektach ustaw o prokuraturze i zmianach w kodeksie karnym wykonawczym, a PiS-owski Sejm te zmiany uchwalił.

3. Rok 1791. Konstytucja 3 maja wprowadza trójpodział władzy: Art. V „…trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcyjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających…”. Polska konstytucja była drugim, po konstytucji Stanów Zjednoczonych nowoczesną ustawą zasadniczą.

OBOWIĄZYWAŁ OD 224 LAT.

Zasadę tę złamali: prezydent Andrzej Duda w projektach ustaw o KRS i SN w 2017 roku, posłowie PiS w latach 2071 i 2018, minister Zbigniew Ziobro i prezydent Andrzej Duda przeprowadzając zamach na Sąd Najwyższy w 2018 roku.

4. W 2017 roku rozpoczął się proces stopniowej likwidacji reprezentatywnego parlamentu: barykadowanie Sejmu przed obywatelami, ograniczanie praw posłów opozycji.

Zasad tych nie uznawali: rosyjscy zaborcy, niemieccy okupanci, komuniści i #pis.

Demokratyczny parlament istniał od 550 lat. Właśnie się kończy, wraz z polską demokracją.

Autor: Krzysztof Łoziński
#neuropa #polityka #historia #550lecie #parlament #sejm #praworzadnosc #prawo #wolnesady nie #dobrazmiana