TL;DR: szybkie obalenie tezy…

TL;DR: szybkie obalenie tezy o chrześcijańskich tradycjach europy jako podstawy zachodniej cywilizacji

Odnoszę się także do tego wpisu https://www.wykop.pl/wpis/32955435/w-goracych-jest-lakukaracza–i-jego-post-o-dziecku/

Jak zwykle będzie, krótko zwięźle, uproszczone i w punktach bo mam taki fetysz.

1. Chrystus – jeden z wielu „mesjaszy” – wiejskich filozofów tamtego okresu, były ich dziesiątki
2. Chrześcijanie zdobywają stopniowo władzę nad Imperium Romanum, a następnie nad jego pozostałościami
3. Chrześcijańscy oczytani duchowni znają prace Platona
4. Św. Augustyn dokonuje korekty Platonizmu (Sokrates to taki prawie Jezus) by pasował do doktryny kościoła:
Platon – Augstyn
Demiurg – Bóg
Ciało jest więzieniem dla duszy – Pogarda dla doczesności
Poznanie skierowane do wnętrza człowieka – Tylko rozwój duchowy się liczy
5. 200 lat później przekładają na łacinę część znanych prac Arystotelesa
6. 500 lat później docierają arabskie tłumaczenie Awerroesa, którymi zafascynował się św. Tomasz
7. św. Tomasz postanawia przystosować filozofię kościoła do Arystotelesa, pozbywając się Platona:
Arystoteles – Tomasz
Pierwszy Poruszyciel – Bóg
Materia – Ciało
Forma – Dusza
Poznawanie świata poprzez doświadczenie – możliwość poznania Boga poprzez badanie świata
8. Przejście od Platona do Arystotelesa to przejście z poznania wewnętrznych idei do empiryzmu. Powstają uniwersytety, rozwija się nauka w klasztorach itd resztę znacie z tagu #naukowcywiary

Jeszcze raz przypominam, że jest to uproszczenie, ale jak najbardziej prawdziwe. Chrześcijaństwo przypadkiem rozwinęło naukę poprzez adaptacje filozofii Arystotelesa, aż doprowadziło to do Renesansu i Oświecenia.
#gimboateizm #ateizm #wiara #religia #bekazkatoli #katolicyzm #historia #nauka #neuropa