Telegram wysłany przez…

Telegram wysłany przez amerykańskiego ambasadora w Konstantynopolu opisujący ludobójstwo Ormian, 1915 rok.

Telegram sent by Ambassador Henry Morgenthau, Sr. to the State Department on 16 July 1915 described the killings of Armenians as „a campaign of race extermination”.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #turcja #wojna #myrmekochoria