#takaprawda #neuropa…

#takaprawda

#neuropa #bekazprawakow #bekaznarodowcow #bekazpisu #aborcja #historia #polska