Szczątki Stefana Batorego,…

Szczątki Stefana Batorego, zachowała się nawet broda.
Źródło.

#historia #ciekawostkihistoryczne #botpoziomu #historiaw5minut #hw5m