‚Stosunek AK do żydowskiego…

‚Stosunek AK do żydowskiego zbrojnego ruchu oporu, przedstawiony przez gen. Bora-Komorowskiego
w depeszy z 5 VIII 1943 r. do sztabu Naczelnego Wodza w Londynie’.
1. Żydom, którzy walczyli w ghetto warszawskim, dawaliśmy pomoc w broni i materiałach wybuchowych. Pomoc ta
nie mogła być zbyt duża ze względu na skromne środki nasze i trudne warunki świadczeń. Jeśli wystąpią inne ogniska
walki żydów (1), nie uchylimy się od okazania im pomocy w stopniu ograniczonym własnymi możliwościami.
Rozkaz Kaliny (2), wydany swego czasu w tej sprawie, obowiązuje nadal.
2.. Zbyt daleko idąca pomoc z naszej strony dla żydów nie może mieć miejsca z następujących powodów:
Kraj traktuje żydów jako element obcy i w wielu wypadkach Polsce wrogi, czego dali dowody zachowaniem swym
podczas okupacji sowieckiej, a często i tutaj.
Żydzi uzbrojeni w dużej ilości występują w bandach rabunkowych i komunistycznych, które są plagą Kraju. Żydzi w
tych bandach wyróżniają się specjalnym okrucieństwem w stosunku do ludności polskiej.
Opinia Społeczeństwa i szeregów konspiracji oceniałaby nieprzychylnie większe świadczenia na rzecz żydów, traktując
je jako uszczerbek dla własnego stanu posiadania idący przeciw bezpośrednim interesom Polski.
3.. Żydzi wszelkimi sposobami starają się rozreklamować w świecie wielkość swego oporu zbrojnego przeciw niemcom,
który w rzeczywistości wystąpił jedynie w ghetto warszawskim(3) ze strony paru tysięcy ludzi bohatersko walczących
o życie przy zupełnej bierności całej pozostałej masy żydostwa.
Cyt. za: Polacy – Żydzi 1939-1945. Wybór źródeł, oprac. A. K. Kunert, Warszawa 2001
1 Pisownia wyrazów: „żydzi” i „niemcy” zachowana w wersji oryginalnej.
2 „Kalina” – jeden z pseudonimów gen. Grota-Roweckiego.
3 W rzeczywistości Żydzi stawili zbrojny opór także w kilku innych gettach i obozach
#germandeathcamps #zydzi #historia #iiwojnaswiatowa #4konserwy