Stella Kübler – Wikipedia

Niemiecka szmalcowniczka pochodzenia żydowskiego z okresu II wojny światowej. Liczbę zadenuncjowanych przez nią Żydów szacuje się na 600 do 3000.