Skład specjalny radzieckich…

Skład specjalny radzieckich głowic jądrowych na terytorium Polski 3003 „Wołkodar” w Templewie, Polska.
#ciekawostki #historia #fotohistoria