Skąd mit żydokomuny? Skoro…

Skąd mit żydokomuny? Skoro patrząc na odsetek (proporcjonalnie do liczby ludności) to wśród członków partii komunistycznej ZSRS w 1922 roku było więcej Polaków niż Żydów? Może trzeba mówić o polakokomunie?

#neuropa
#historia
#komunizm
#rosja
#polityka
#zydzi