Simon Bening, Z serii…

Simon Bening, Z serii „Prace w różnych miesiącach” tutaj „Zbieranie chrustu”, Niderlandy 1550. Bardzo ładny nalot pierwotka zwyczajnego na drzewach.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #malarstwo #sztuka #biologia #myrmekochoria