Rzeźby z okres…

Rzeźby z okres starosumeryjskiego 2900–2350 p.n.e. wykopane przez Leonarda Woolleya.

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria