Przedwojenny ONR zachwycał…

Przedwojenny ONR zachwycał się hitleryzmem. Gdy w Warszawie rozwieszono ulotki: „Hitler – endek – dwa bratanki” pismo ONR „Sztafeta” chwaliło akcje.
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=50372
#historia #onr #bekaznarodowcow #hitleryzm #historianieznana