Prawicowe poczucie humoru…

Prawicowe poczucie humoru mało się zmieniło od ‚1920:

#bekazprawakow #bezbek #rakcontent #historia #neuropa #ciekawostki