Podobno Jakubiak powiedział,…

Podobno Jakubiak powiedział, że Polska przypomina Bizancjum. Chyba przespałem moment, gdy stawaliśmy się najpotężniejszym i najbardziej rozwiniętym krajem Europy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#bizancjum #debata #historia