Odzyskiwanie ciała Rajmunda z…

Odzyskiwanie ciała Rajmunda z Poitiers po bitwie pod Inab, 1149.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #religia #myrmekochoria