Notatka o moim pradziadku,…

Notatka o moim pradziadku, który w 1913 roku napisał wiersz o Polsce – po polsku. Kara? Chłosta, wpis do akt i niemiecki zakład wychowawczy, bo „agitował do nauki języka polskiego”…

W komentarzu wyrok śmierci wydany przez Niemców w 1943 roku za „zdradę kraju”. Pradziadek brał udział w powstaniach, należał do polskiego związku powstańczego, udzielał się w polskiej partii narodowej, a przed II WŚ zaczął pracować dla polskiego wywiadu (na ziemiach polskich). Zginął w 1943 roku.

#100latniepodleglosci #polska #historia #marszniepodleglosci #genealogia