Morenka, albo przybytku…

Morenka, albo przybytku jaśniepana Piotra Kogucińskiego opisanie
excerptum ex Silva Rerum pióra pana Adama z Ananiaszów.

Mości Adamie, pozwólcie ze mną. Prosić was chcę do zamtuza, zamtuz oto tamój, pod szyldem Morenka, zamtuz Morenka lupanar, jako Rzymianie zwykli mawiać – wilczarnia.
Uczyńcie mi honor i pójdźcie, otóż bestyję łowną przepędzę, precz, precz, pójdźcie mopanie Adamie na pokoje. Owóż rzecz tę, co między małżonkami pospolicie przydarza się czynią. Spojrzycie jeno, oto k’wesołości waszej zmarkuję iżbym wszeteczności nierządne czynił, jakobym faksymili niewieściej mężowski obowiązek wypełniał. Jeno ustójcie moment, abym zawory wrót zawarł, ustójcie, zawarłszy zawory łacno mówić będę. Panie bracie, poglądajcie – otóż faksymilę ową tamój trącam, oto jakobym Joannie czcigodnej onego wrażał, ja wrażam panie Adamie, otóż demonstruję iżbym z lalką żądzom folgował, folguję, przebóg!, przebóg!, przebóg!, przebóg!, przebóg!, przebóg!, żądzom folguję, przebóg!, przebóg!, przebóg!, przebóg!, przebóg! Acan nasycon demonstracyj? Prześwietne! Pozwólcie panie Adamie, otóż pisanie na ścianie ukażę. Obcowanie O Py Cy O Wy A Ni J E, obcowanie, zbliżać się, szyldwach, sromota, wszeteczeństwo, a tergo jako czyni zwierzyna.
Otóż pisanie: kokosić, nasień, junaczek, lenna wkładka, pierś, zad, nasień, sromota, szyldwach, zbereźnik, na modłę francuską, pieścić. Zaś tamój, asan Adamie nasień męski i znów szyldwach nakreślon. Czas otóż spędzamy pod Morenką, zamtuz pod Morenką, pod Morenką Tamój, mopanku, wa! nasień męski Ny A Ś E Ni. Nasień. Asan zapisał? Wybornie. Zaczem napisane jest: zbliżenie, nierząd, sromota, szyldwach, miesięczna, nasień przypadłość miesięczna.
-Li waćpanowa to komnata?
-A owszem, moją to komnata zamtuza, owóż dwa mam manuskrypty bogato ilustrowane, notujcie mości Adamie w silwie, notujcie. O tu mam Wegecjusza, Skargę. O Wegecjusz o rzeczy wojskowej pisze, a wielebny Skarga dba o kondycję ducha. De Re Militarii. Toż rękopis pospolity, na pergaminie, pergaminie, a to woluminy Gutenberga sposobem powielone. I czytuję Wegecjusza i Skargę, bo Wegecjusz o rzeczy wojskowej pisze, a wielebny Skarga dba o kondycję ducha.

pokaż spoiler #pasta #heheszki #historia