Mniej więcej 851 lat temu…

Mniej więcej 851 lat temu padła ostatnia gontyna słowiańska w Arkonie na Rugii gdzie kult oddawano Świętowitowi
Arkona stanowiła centralny gród obronny zachodniosłowiańskich Ranów, którzy w miejscu tym starali się stawić opór rozprzestrzeniającej się chrystianizacji. Arkona upadła w 1168 r. za sprawą króla duńskiego Waldemara I, który w sposób bezkompromisowy schrystianizował tereny ostatniego bastionu słowiańskiej wiary. Wygląd świątyni w Arkonie opisał Sexo Gramatyk Mimo tak fanatycznej walki wyznawców boga powieszonego na patykach nie udało im się zniszczyć pamięci o Arkonie i Świętowicie, gdyby im się udało nikt by o nich nie pamiętał.

Źródło
#slowianie #rodzimowierstwo #gruparatowaniapoziomu #historia #ciekawostki