Mateusz Morawiecki w ruinach…

Mateusz Morawiecki w ruinach Banku Kredytowego, 1939r.
[Koloryzowane]

http://kultura.gazeta.pl/kultura/7,114438,24944445,ipn-o-miedzywojniu-w-animacji-niezwyciezeni-czas-proby-komentarze.html#s=BoxOpImg1

#historia #bekazpisu