Lista straconych okrętów…

Lista straconych okrętów przez Royal Navy podczas II wojny światowej – w rogu z I wojny. Ilość poraża, gdy zdamy sobie sprawę ile pracy, materiałów i czasu schodzi na wybudowanie tylko jednego okrętu w dzisiejszych czasach. Solidna ilustracja z The Illustrated London News, 1945.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #anglia #gruparatowaniapoziomu #iiwojnaswiatowa #statki #myrmekochoria