KOMENDY WOJSKOWE RZYMIAN Do…

KOMENDY WOJSKOWE RZYMIAN

Do naszych czasów nie zachował się żaden regulamin wojskowy uwzględniający komendy rzymskie z okresu republiki lub cesarstwa. Posiadamy jednak „Strategikon”, którego autorem może być cesarz bizantyjski – Maurycjusz. Niektóre z komend z pewnością sięgają czasów rzymskich legionów i były w użyciu.

(więcej w artykule)

https://www.wykop.pl/link/4744359/komendy-wojskowe-antycznych-rzymian/

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #rzym #qualitycontent