Izrael: obowiązkowe szkolenia propagandowe uczniów przed wyjazdami za granicę

„Idźcie i kłamcie”. Izrael wprowadza szkolenia, które przygotują uczniów na stawienie czoła antysemityzmowi, który ich spotka podczas szkolnych wycieczek za granicę. Uczniowie mają wiedzieć jak zwalczać BDS oraz skutecznie wybielać zbrodnie Izraela i okupację ziem przyznanych przez ONZ Palestynie.