Ikarusy 280, produkowane w…

Ikarusy 280, produkowane w latach 1973-2002 bez większych zmian wyglądu, były w komunistycznych krajach synonimem autobusu przegubowego, jednym z uniwersalnych symboli komuny, tak samo rozpoznawalnym od Kamczatki aż po Karl-Marx-Stadt(dzisiejsze Chemnitz). Dzięki monopolowi na ich eksport w ramach RWPG wyprodukowano aż 65 tysięcy sztuk. Po upadku starego systemu w jednych krajach były reliktem komuny, którego starano się jak najszybciej pozbyć, a w innych nadal pozostawały tanim dobrym autobusem, którego wciąż warto było kupować. Poniżej rok, w którym w danym państwie postkomunistycznym/postsowieckim zakupiono ostatniego nowego Ikarusa 280.
Rumunia – 1977(ale po upadku komuny trafiło tam dużo używanych Ikarusów z Węgier i Niemiec, które jeżdżą tam do tej pory)
Chiny – 1977
Bułgaria – 1989
NRD – 1990
Kuba – 1990
ZSRR za wyjątkiem Rosji, Białorusi, Mołdawii i Tadżykistanu – 1990
Słowacja – 1995
Czechy – 1997
Polska – 1997
Mołdawia – 1998
Białoruś – 1998
Rosja – 2001
Węgry – 2002
Tadżykistan – 2002
Najdłużej importującym ten model krajem niekomunistycznym była Turcja, gdzie ostatnie nowe egzemplarze trafiły w 1992, a Ikarus 280 trafił do kilkudziesięciu państw na całym świecie.
#ikarus #historia #ciekawostki #komunikacyjneciekawostki