#historia #bekazprawakow…

#historia #bekazprawakow #polityka #neuropa #4konserwy.ru

Jak z tą zmianą nazwy ulicy jest na prawdę, czytajcie prawackie dzbany (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞

Radni Koalicji Obywatelskiej, słuchając głosu mieszkańców, PRZYWRÓCILI nazwę ul. Jedności Robotniczej.
Na ostatniej sesji RMŻ została przywrócona nazwa ul. Jedności Robotniczej. Była to odpowiedź na oczekiwania ponad 500-osobowej grupy mieszkańców, którzy złożyli w tej sprawie wniosek w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W obronie tej nazwy stanął też Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko „Żaba” i Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa. Jednocześnie radni KO przygotowali wniosek do RMŻ o uczczenie gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil w postaci nadania jego imienia jednemu ze skwerów w Żyrardowie.
W sprawie przywrócenia nazwy tej ulicy nie była to pierwsza inicjatywa mieszkańców. Przypomnijmy: WSA w wyroku syg. akt II SA/Wa 1636/17 stwierdził nieważność uchwały podjętej, z naruszeniem prawa, przez poprzednią RMŻ, która korzystając z ustawy dekomunizacyjnej zmieniła nazwę m.in. tej ulicy na gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil, mimo iż nazwa Jedności Robotniczej nigdy nie była w spisie IPN-u. Odniósł się do tego też pasjonat historii najnowszej, właściciel jednej z większych prywatnych bibliotek historycznych w kraju Pan Janusz Matusiak.
W uzasadnieniu wyroku sądowego możemy przeczytać m.in.: „ słowo „robotniczy” nie jest synonimem słowa „komunistyczny”… Nazwa przedmiotowej ulicy Jedności Robotniczej upamiętniała tygodnik pt. „Jedność Robotnicza” wydawany w Warszawie w latach 1916-1918. … Z całą pewnością oficjalnego organu prasowego PPS (której ważnym członkiem był również marsz. Józef Piłsudski) nie należy mylić z czymkolwiek, co miało na celu propagowanie komunizmu. … Wybór patrona ulicy Jedności Robotniczej nie był zatem wyborem przypadkowym i lekkomyślnym. Przeciwnie, w Żyrardowie – mieście o bogatej historii ruchu robotniczego, strajków pracowniczych i wspólnej walki jego mieszkańców o swoje prawa – jest to w zasadzie jedyna nazwa ulicy upamiętniająca ten fragment historii miasta….”
Na szczęście minęły czasy, kiedy to program partii był programem narodu, kiedy to „władza” lepiej wie. Dzisiaj mieszkańcy mają prawo do swojej inicjatywy i właśnie to i wyrok sądu WSA radni Koalicji Obywatelskiej uszanowali, głosując za PRZYWRÓCENIEM nazwy ul. Jedności Robotniczej.