Großadmiral Erich Reader oraz…

Großadmiral Erich Reader oraz Kapitän zur See Gustav Kleikamp oglądają zdobytą na Westerplatte armatę polową 75 mm wz. 1897 (zwaną w Polsce „Schneider”) na pokładzie pancernika SMS Schleswig-Holstein, 5 października 1939 r.

#dookolarzeszy #iiwojnaswiatowa #historia #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #wojna #niemcy #gruparatowaniapoziomu