Francuzi w 1905…

Francuzi w 1905 znacjonalizowali wszystkie wyznaniowe nieruchomości wybudowane przed tym rokiem. Katolicy mogą nieodpłatnie korzystać z tego majątku na potrzeby kultu religijnego, po prostu zgłaszają potrzebę i dostają klucze. Jeśli nie używają – korzysta państwo. Budynki te są utrzymywane przez państwo (co jest swoją drogą wybawieniem dla malejącego Kościoła we Francji). Wszystko co kościół sobie zbudował po 1905 roku jest jego.

Szokujące? Może. Ale chyba uczciwe. Czy królowie i książęta ofiarujący w dalekiej przeszłości grunty Kościołowi oraz pracujący nieodpłatnie robotnicy nie budowali tak naprawdę obiektów użyteczności publicznej? Kto ma do nich większe prawo – 5% wspólnota praktykujących wiernych, czy wszyscy potomkowie ludzi tamtej epoki?

pokaż spoiler #kosciol #katolicyzm #francja #historia #bekazkatoli