Franco. Jak go widzą na…

Franco.

Jak go widzą na pisowskiej prawicy: Skurwysyn, ale prawicowy skurwysyn, więc postać pozytywna.
Jak go widzą psychokatolicy: Bohater. (po prostu)

#historia #bekazprawakow #bekazkatoli #rakcontent