Fragment reliefu z bramy…

Fragment reliefu z bramy miasta Balawat, Asyria IX – VII wiek przed naszą erą.

U góry jeńcy niosą trybut, a na dole asyryjscy żołnierze niosą bale drewna. Drewno jest jak na lekarstwo w świecie Mezopotamii i armia asyryjska zabierałaby podczas kampanii każde możliwe drzewo ze sobą. Drewno jest towarem luksusowym i było używane do masowej produkcji strzał, rydwanów, wież oblężniczych, a to tylko militarne potrzeby, bo są statki handlowe, architektura, itd.

Gilgamesz wraz z Enkidu wybierają się w daleką podróż, aby zobaczyć dziewiczy las, bo to widok, którego ludzie Mezopotamii nie widzą codziennie. Nasi bohaterowie zabijają strażnika lasu Humbabę i ścinają las do zera. Enkidu podczas transportu drewna na łódce spogląda na wycięty las i czuje smutek, i po raz pierwszy w literaturze (jakiś XXII wiek przed naszą erą) mamy moment, w którym człowiek rozumie, że wpływa i niszczy środowisko. Enkidu za tą zniewagę, obrazę bogini Isztar i zdradę natury (wcześniej był bardziej zwierzęciem niż człowiekiem i dopiero prostytutka zamieniała go w człowieka) zostanie skazany na śmierć w cierpieniach, co rozpocznie odyseję ku nieśmiertelności i katabazę Gilgamesza. Gilgamesz ostatecznie zawodzi i umrze, jak każdy śmiertelnik, ale zyskuje perspektywę i mądrość Otchłani.

Wiki
Kiedyś o Gilgameszu pisałem

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #gruparatowaniapoziomu #archeologia #myrmekochoria