Fotografie wykopalisk z…

Fotografie wykopalisk z Nimrud wykonane przez Agathę Christie, gdy podróżowała ze swoim mężem (Max Mallowan archeolog). Wiele z tych rzeźb zostało zniszczone przez ulubionych barbarzyńców religijnych z ISIS.

Artykuł

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #fotohistoria #archeologia #myrmekochoria