@ediz4: Jako że mój ulubiony…

@ediz4:
Jako że mój ulubiony użytkownik w tagach związanych z historią postanowił postawić dziś znak równości pomiędzy nazistami a aliantami postanowiłem przypomnieć po co Niemcy w zasadzie rozpętały tę wojnę i co stałoby się gdyby ją wygrali.

Na początek kilka terminów pochodzących z ideologii nazistowskiej

Lebensraum – z niemieckiego przestrzeń życiowa. Termin pojawił się już w 1870 roku w publicystyce usprawiedliwiającej roszczenia terytorialne Niemiec wobec państw ościennych. Na szersze wody wyszedł po opublikowaniu powieści Hansa Grimma „Volk ohne Raum” czyli Naród bez przestrzeni. Pierwsze działania zgodne z tym założeniem podjęto już w czasie I wojny światowej pod nazwą Mitteleuropa. Koncepcja ta zakładała dominację Cesarstwa Niemieckiego nad Europą Środkową i jej eksploatację przez Niemcy, aneksję terytoriów zamieszkanych w większości przez ludność nieniemiecką oraz ich germanizację. Później koncepcję przejęli naziści modyfikując ją. Jako cel ekspansji dla Rzeszy zakładali tereny aż po Ural, gdzie po zwycięskiej wojnie miano osiedlić ludzi „krwi czysto nordyckiej”. Teoria ta została zarysowana przez Hitlera w jego (niepublikowanej za życia) drugiej, mniej znanej księdze z 1928 r., Das zweite Buch.

A Dlaczego akurat im miałby się należeć ten teren? Tu pojawia się kolejny ważny punkt ideologii nazistowskiej

Die Herrenrasse – z niemieckiego rasa Panów. Ideologia zakładająca że Niemcy to jedyny naród który jest przedstawicielem czystej białej rasy a ludy Europy Południowo-Wschodniej są mieszańcami. Liderzy nazistowscy określali Niemców jako plemię wojowników spokrewnionych z wojownikami z północy czyli nordykami. Słowianie jak i inne ludy zamieszkujące Europę Południowo-Wschodnią otrzymali przydomek „Untermensch” czyli podczłowiek i przeznaczeni byli do eliminacji. Warto przypomnieć tutaj o Romach którzy byli traktowani na równi z Żydami.

Ale dlaczego na wschód? Tu pojawia się bardzo stare hasło Drang nach Osten czyli parcia na Wschód zakładające ekspansję Niemiec właśnie na Wschód.

Edmund Osmańczyk, publicysta i politolog, sformułował w 1948 r. na łamach czasopisma „Odra” definicję hitleryzmu, w której nawiązał do Drang nach Osten:

„Hitleryzm jest rozpęczniałym nienawiścią do narodów słowiańskich nacjonalizmem niemieckim. Rodowodu hitleryzmu należy szukać w dziejach stosunku Niemiec do słowiańskich sąsiadów. Drzewo hitleryzmu rosło w narodzie niemieckim przez tysiąclecie. […] Parcie na wschód, rozpoczęte przez Gerona wymordowaniem Słowian połabskich, było początkiem hitleryzmu”…

Skoro mamy już uzasadnienie to pojawił się i plan

Generalny Plan Wschodni (Generalplan Ost) podzielony na Mały Plan i Duży Plan.

Mały Plan zakładał fizyczną eksterminację warstw przywódczych i wysiedlenie reszty ludności z terenów włączonych do Rzeszy. Wdrożony zaraz po rozpoczęciu wojny. W jego skład wchodziła choćby akcja Inteligencja – 40k Polaków poniosło śmierć, 20k wylądowało w obozach, Akcja AB – 3,5k zamordowanych czy akcje przesiedleńcze….

Duży Plan zakładał, że w ciągu 20 lat (pierwotnie 30 lat) z 45–60 mln mieszkańców tych terenów (w tym 5–6 mln stanowili Żydzi) 30–50 mln osób (w tym 85% wszystkich Polaków — 20 mln) będzie wyniszczonych i wysiedlonych, a pozostałe osoby planowano przeznaczyć do niewolniczej pracy, niewielka zaś liczba osób podlegałaby germanizacji. Na terenach kolonizowanych planowano osiedlenie w pierwszych 10 latach 4 mln kolonistów, później jeszcze 6 mln.
Dalsza realizacja planu na szczęście (bo inaczej autor z wielkim prawdopodobieństwem już by nie wrzucał wpisów) stała się niemożliwa wobec klęsk wojsk niemieckich. Pod koniec wojny tekst planu został zniszczony. Częściowo odtworzony przez historyków.

Warto się zatem zastanowić czy stawianie znaków równości pomiędzy stronami walczącymi w II wojnie światowej jest w jakiś sposób uzasadnione? Ich motywacje są jednak bardzo ważne. Niemcy chcieli eksterminować większość Słowian, wszystkich Żydów i Romów. Reszta co uniknęła by topora miała na nich pracować. Autor tego cytatu niestety mi umknął ale myślę że warto go na koniec wrzucić

Czy Niemcy nie są winni śmierci każdego obywatela Rzeszy ponieważ rozpętali tą wojnę?…

P.S Obraz przedstawia okładkę nazistowskiego magazynu rasistowskiego opisującego podludzi
#historia #iiwojnaswiatowa #nazistowscyrycerze