Dzień wyborczy w Poznaniu, 16…

Dzień wyborczy w Poznaniu, 16 listopada 1930 r.

Agitacja była dozwolona również w dniu wyborczym.

#historia #fotohistoria #wybory