Diagram przedstawiający ramy…

Diagram przedstawiający ramy datowe cywilizacji starożytnej Mezopotamii

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #myrmekochoria