Detal z kolumny Trajana:…

Detal z kolumny Trajana: żołnierz z balistą, 107 – 113.

Wiki

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #gruparatowaniapoziomu #militaria #myrmekochoria