Czaszki bizonów Saskatchewan,…

Czaszki bizonów Saskatchewan, USA 1890.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #myrmekochoria