Ciekawostka o Lublinie….

Ciekawostka o Lublinie. Przeczytana z książki.

W 1447 r. miasto całkowicie zniszczył pożar. Kazimierz Jagiellończyk, chcąc dopomóc zasłużonym dla dynastii mieszczanom, nie tylko zwolnił ich z wielu podatków, ale i ustanowił dodatkowe jarmarki. Dzięki temu Lublin stał się głównym ośrodkiem wymiany handlowej między Polską i Litwą oraz zaczął dorównywać największym ośrodkom – jak Kraków, a nawet Gdańsk. Był jednym z najbogatszych miast Korony, skutecznie konkurując ze Lwowem. Na jarmarkach spotykali się kupcy z Zachodu: Francuzi, Anglicy, Niemcy i Włosi; Węgrzy i Grecy z Południa; ze Wschodu: Rusini, Ormianie, Tatarzy, Turcy i Arabowie.
Wzbogacali się też lubelscy patrycjusze.
#lublin #starylublin #historia