Chemical Bank, NYC, 1984….

Chemical Bank, NYC, 1984. Klimatyczna fotografia.

Galeria

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #gruparatowaniapoziomu #usa #myrmekochoria