Australijczycy w maskach…

Australijczycy w maskach przeciwgazowych pod Ypres, 1917.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #iwojnaswiatowa #myrmekochoria