Asyryjski żelazny hełm z…

Asyryjski żelazny hełm z IX/VIII wieku przed naszą erą. Odgrzewany kotlet, bo nie mam czasu, ale warte przypomnienia, ponieważ Grecy w walce z Persami i Macedończycy przeważnie będą odziana w brąz.

Naszła mnie refleksja. Ktoś mi napisał, abym nie przesadzał, że te cywilizacje były takie zaawansowane, więc chyba będziemy musieli spojrzeć na to z innej strony. Nie chodzi tutaj o lasery czy dostęp do zaawansowanej technologii. Kiedyś pisałem o hełmach podczas I wojny światowej. Pokrótce, jak ktoś nie wie. Żołnierze otrzymali stalowe hełmy na tej wojnie dopiero po półtorej roku (Francuzi trochę wcześniej, Rosjanie nigdy… nigdy.) Każdy żołnierz w asyryjskiej armii (IX/VIII wiek przed naszą erą) otrzymywał wspaniały ekwipunek, jak na tamte czasy: żelazny stożkowy hełm, napierśnik lamelkowy (brąz czasem żelazo), drewniana, stożkowata, tarcza (być może obita) oraz skórzane buty. Broń już jest zależna od oddziału, ale włócznie i groty były z żelaza. Przeto armia sprzed 2714 lat lepiej przygotowała/chroniła przed śmiercią swojego piechura na starcie niż zaawansowana industrialna cywilizacja z dostępem do zmechanizowanego przemysłu na początku XX wieku.

Ponad to są inskrypcje i proklamacje królów asyryjskich, którzy przechwalają się budową irygacji i wielkich kanałów, gdzie każdy szeregowy pracownik ma żelazny kilof.

Muzeum
Lista uzbrojenia z rysunkami skopiowanymi z reliefów

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #gruparatowaniapoziomu #archeologia #myrmekochoria