75 lat temu rozstrzelany został przez Niemców prof. S. Bryła – pionier…

…spawalnictwa w budownictwie. 3 grudnia 1943 r., w Warszawie rozstrzelany został przez Niemców Stefan Bryła, inżynier, pionier spawalnictwa w budownictwie. Był autorem konstrukcji pierwszego na świecie mostu drogowego spawanego na rzece Słudwi koło Łowicza oraz wieżowca Prudential w Warszawie.